ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 854
แผนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2556
งานพัฒนาและตัดหญ้า ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน รถ ทบ.101 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอยพื้นที่ ต.คลัง ต. ท่าวัง ชุดที่ 2 คนงาน 3คน รถ ทบ.103 พร้อมเครื่องมือ เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอยพื้นที่ เขต 1 เก็บขนของติดเชื้อที่โรงพยาบาล , ศูนย์อนามัยเทศบาลนครฯ รถ ทบ.89 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงาน ถนนพัฒนาการคูขวาง ฉีดล้างถังเครนในเขตเทศบาลนครฯ งานเก็บขนขยะและกิ่งไม้ทั่วไป ชุดที่ 1 คนงาน 4 คน พร้อม รถ ทบ.60 เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศใต้ถึงซอยศรีธามา ( พื้นที่เขต 1 ) ชุดที่ 2 คนงาน 4 คนพร้อมรถ ทบ.45 เก็บกองกิ่งไม้ กองเศษวัสดุจากซอยศรีธามาถึงคลองหน้าเมือง ( พื้นที่เขต 2 ) ชุดที่ 3 คนงาน 4 คน พร้อมรถ ทบ.69 เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศเหนือ (พื้นที่ เขต 3 ) ชุดที่ 4 คนงาน 4 คน พร้อมรถ ทบ.54 เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุ พื้นที่ ต.นาเคียน , ต. โพธิ์เสด็จ ( พื้นที่เขต 4 ) งานดูดสิ่งปฏิกูล รถ ทบ.29 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 4 ราย รถ ทบ. 98 คนงาน 2 ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 4 ราย งานบรรทุกศพ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลงประกาศเมื่อวันที่ :12-06-2013 10:33:38