ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 850
รายงานการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ประจำวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556
เรือนเพาะชำ ปลูกเปลี่ยนต้นไม้สวนหย่อมหน้าหอประชุมเมือง รดน้ำต้นไม้ เกาะกลาง สวนหย่อมในเขตเทศบาล รดน้ำต้นไม้ในเรือนเพาะชำ หาพันธ์ไม้ ขยายพันธ์ในเรือนเพาะชำ สวนสัตว์ ตรวจเช็คอาหาร เตรียมอาหาร ให้อาหารสัตว์ ทำความสะอาดคอก กรงสัตว์ ล้างทำความสะอาดภาชนะให้อาหารสัตว์ ปั้นลายไม้คอกนาค เชื่อมแผงกั้นหน้ากรงลิง สวนสมเด็จฯ ตัดหญ้าสวนโลโก้และสวนอินทนิน ตัดหญ้าข้างระเบียงริมน้ำหน้าพิพิธภัณฑ์เมือง ตัดหญ้าสวนหย่อมราชพฤกษ์ ตัดแต่งพุ่มไม้ในสวนหย่อมโลโก้ ทำน้ำตกข้างกรงลิง เก็บขยะ กิ่งไม้ ในสวนสมเด็จ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
ลงประกาศเมื่อวันที่ :11-06-2013 09:45:03