ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 844
รายงานการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ประจำวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556
เรือนเพาะชำ เก็บต้นไม้จาก โรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคตรมาใช้ในศูนย์จักรกล ตัดตอไม้เกาะกลาง ถนนกะโรมที่สะพานคลองแดง รดน้ำต้นไม้เกาะกลางสวนหย่อมในเขตเทศบาล หาพันธ์ไม้ขยายในเรือนเพาะชำ สวนสัตว์ ตรวจเช็คอาหาร เตรียมอาหาร ให้อาหารสัตว์ ทำความสะอาดคอก กรงสัตว์ ล้างทำความสะอาดภาชนะให้อาหารสัตว์ ปั้นลายไม้คอกนาค สวนสมเด็จฯ ตัดหญ้าสวนหย่อมราชพฤกษ์ ตัดหญ้าเกาะกังหัน ตัดหญ้าสวนญี่ปุ่น ตัดแต่งพุ่มไม้เกาะกังหัน ทำน้ำตกข้างคอกลิง เก็บขยะ กิ่งไม้ในสวนสมเด็จฯ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
ลงประกาศเมื่อวันที่ :07-06-2013 11:12:48