ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 83
การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2555
แผนการปฏิบัติงาน ด้านการกำจัดสิ่งปฎิกูลมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย การบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ การก่อสร้างท่อระบายน้ำ ประจำวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2555 -รถเครน ทบ. 74 บรรทุกท่อน้ำเข้าหมู่บ้านเบญจนคร -รถ ทบ.71 รถดูดท่อหมู่บ้านไทยสมุทร -รถดูดท่อ 6 ล้อ ทบ. 81(ชุดที่ 2) ดูดล้างท่อหมู่บ้านไทยสมุทร -รถเครน ทบ.73 ร่วมชุดงานปูน -รถดูดท่อ 10 ล้อ 81-3613 (ชุดที่ 3) ดูดล้างท่อถนนราชดำเนิน -รถ JCB ดูดล้างท่อหน้าหมู่บ้านเบญจนคร -ชุดงานปูน ชุดที่ 1 วางท่อหน้าหมู่บ้านเบญจนคร -ชุดงานปูน ชุดที่ 2 วางท่อหน้าหมู่บ้านเบญจนคร -ชุดงานช่างเชื่อม งานเชื่อมในสำนักงาน -ชุดงานตัดหญ้า ร่วมชุดงานเชื่อม
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลงประกาศเมื่อวันที่ :26-07-2012 11:29:37