ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 78
การปฏิบัติงานของสำนักการช่าง ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2555
การปฏิบัติงานของสำนักการช่าง ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 สำนักการช่าง รถ ทบ.58 บรรทุกเศษวัสดุจากซอยราชนิคมมาลงที่ศูนย์จักรกล บรรทุกหินคลุกจากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยราชนิคม รถบดล้อยาง บดดิน – หินคลุกที่ใหล่ถนนราชนิคม รถ ทบ.62 ซ่อมยางมิกซ์ร่องประปาวางเมล์ประปาที่หมู่บ้านป่าไม้ รถ ทบ.57 บรรทุกเศษวัสดุจากซอยราชนิคมมาลงที่ศูนย์จักรกล บรรทุกหินคลุกจากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยราชนิคม รถ ทบ.46 บรรทุกเศษวัสดุจากซอยราชนิคมมาลงที่ศูนย์จักรกล บรรทุกเศษวัสดุจากซอยราชนิคมมาลงที่ศูนย์จักรกล รถ ทบ.86 บรรทุกเศษวัสดุจากซอยราชนิคมมาลงที่ศูนย์จักรกล บรรทุกเศษวัสดุจากซอยราชนิคมมาลงที่ศูนย์จักรกล รถ ทบ.85 ตรวจสอบหลุมบ่อตามถนนและซอยต่างๆ ตามคำร้อง รถ เจซีบี 1 ขุดขยายใหล่ถนนซอยราชนิคมฝั่งทิศใต้ตลอดสาย รถ เจซีบี 2 ขุดขยายใหล่ถนนซอยราชนิคมฝั่งทิศใต้ตลอดสาย รถ ทบ.23 ทำกรอบป้ายชื่อซอย รถ ทบ.26 ทำแบบหล่อฐานที่พักผู้โดยสาร รถ ทบ.61 ทาสีขอบฟุตบาทถนนราชดำเนิน ไฟฟ้า (ชุดที่ 1) ซ่อมไฟสาธารณะ ภายในเขต, ติดสปอร์ตไลท์งาน ไฟฟ้า (ชุดที่ 2) ซ่อมไฟสาธารณะภายในเขต ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกในเขตพื้นที่ดังกล่าว
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :075-342880
ลงประกาศเมื่อวันที่ :23-07-2012 14:35:17