ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 77
การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2555
แผนการปฏิบัติงาน ด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย การบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ การก่อสร้างท่อระบายน้ำ ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม -รถเครน ทบ. 71 ร่วมรถดูดท่อซอยราชนิคม -รถดูดท่อ ทบ.81 (ชุดที่ 2) ดูดล้างท่อซอยราชนิคม -รถดูดท่อ 10 ล้อ 81-3613 (ชุดที่ 3) ดูดล้างท่อถนนราชดำเนิน -ชุดงานปูน ชุดที่ 1 ตั้งแบบซอยอิสลามพัฒนา -ชุดงานปูน ชุดที่ 2 ตั้งแบบซอยอิสลามพัฒนา ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกในเขตพื้นที่ดังกล่าว
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลงประกาศเมื่อวันที่ :23-07-2012 11:06:19