ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 76
การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2555
แผนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 1.งานพัฒนาและตัดหญ้า ชุดที่ 1 คนงาน 2 คน รถ ทบ. รถคันใหม่ พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ เก็บขยะติดเชื้อที่โรงพยาบาลเทศบาล, ทำความสะอาดอุโมงค์, เก็บขยะตกค้างพื้นที่ เขต 1 ชุดที่ 2 คนงาน 5 คน ทบ รถคันใหม่ พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ พัฒนาตัดหญ้าที่ซอยข้างโรงไฟฟ้าลิกไนส์ 2.งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ. 89 คนงานจำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ ถนนอ้อมค่าย, ถนนกระโรมบริเวณหน้าตลาดหัวอิฐ, ถนนพัฒนาการคูขวางจากสะพานคลองหน้าเมืองไปทางทิศใต้ 3.งานเก็บขยะและกิ่งไม้ทั่วไป ชุดที่ 1 คนงาน 4 คน พร้อมรถทบ 45 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศใต้ถึงซอยศรีธามา (พื้นที่เขต1) ชุดที่ 2 คนงาน 4 คน พร้อมรถทบ 69 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศเหนือ ชุดที่ 3 คนงาน 3 คน พร้อมรถทบ 54 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุพื้นที่ ต.นาเคียน ต.โพธิ์เสด็จ ชุดที่ 4 คนงาน 3 คน พร้อมรถกระบะ 4 ล้อคันใหม่ ปฏิบัติงานที่ เก็บขยะตกค้างซอยหัวหลาง, ซอยหัวหว่อง, ซอยเหมืองน้ำ,ซอยพิกุลแก้ว 4.งานดูดสิงปฏิกูล รถ ทบ.29 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 3 ราย รถ ทบ.98 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 3 ราย 5.งานทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข ลูกจ้าง 2 คน ปฏิบัติงานที่ ศูนย์อนามัยทุ่งจีน,ศูนย์อนามัยศรีทวี 6.งานบรรทุกศพ รถ ทบ 25 บรรทุกศพจาก 159/1 ม.8 ต.โพธิ์เสด็จ ไป วัดโพธิ์เสด็จ 7.งานฌาปนสถานวัดชะเมา ผู้ปฎิบัติ ฌาปนกิจศพ จำนวน 1 ศพ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลงประกาศเมื่อวันที่ :23-07-2012 10:18:22