ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 727
รายงานการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ประจำวันที่ 25 เมษายน 2556
การปฏิบัติงานเรือนเพาะชำ - รดน้ำต้นไม้สวนหย่อม เกาะกลางในเขตเทศบาล รถ 2 คัน - เปลี่ยนต้นไม้หน้าสวนศรีธรรมโศกราช - หาพันธ์ไม้ ขยายพันธ์ไม้ รดน้ำต้นไม้ในเรือนเพาะชำ การปฏิบัติงานสวนสัตย์ - ตรวจเช็คอาหาร เตรียมอาหาร ให้อาหารสัตว์ - ทำความสะอาดคอก กรงสัตว์ - ล้างทำความสะอาดภาชนะให้อาหารสัตว์ - ทำคอกนาก - ปั้นลายไม้ป้ายหน้าคอกหมีจุดถ่ายรูป การปฏิบัติงานสวนสมเด็จฯ - ตัดหญ้าแต่งพุ่มไม้เกาะกลางถนนกะโรม - ตัดหญ้าอนุสรณ์สถานสะพานยาวหน้าโรงเรียนท่าโพธิ์สีแยกคูขวาง - ปูพื้นทางเท้าป้ายหน้าสนามเด็กเล่นจุดถ่ายรูป - รดน้ำต้นไม้ในสวนสมเด็จฯ - เก็บขนขยะกิ่งไม้ในสวนสมเด็จฯ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :25-04-2013 15:51:14