ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 726
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขออนุญาตตัดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556
ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ICT เพื่อดูแลระบบ Server ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบกล้องวงจรปิด CCTV ให้ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อการบริการประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชทางเทศบาลฯได้ทำการปรับปรุงศูนย์ ICT เพื่อให้ความสะดวกในการติดต่อประสานงานของส่วนราชการ จึงย้ายศูนย์ ICT ไปปฏิบัติงานที่ชั้น 3 อาคารจอดรถของเทศบาลฯ ทางศูนย์จึงจำเป็นต้องเคลื่อนย้าย Server และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 16.30 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556 จึงประชาสัมพันธ์มายังผู้ที่ต้องการให้ เว็บไซต์ http://www.nakhoncity.org ทราบโดยทั่วกัน
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :075-342880-144
ลงประกาศเมื่อวันที่ :25-04-2013 15:40:00