ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 72
การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2555
แผนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 1.งานพัฒนาและตัดหญ้า ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน รถ ทบ. รถกระบะคันใหม่ พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ เก็บขยะติดเชื้อที่โรงพยาบาลเทศบาล, ทำความสะอาดอุโมงค์, เก็บขยะตกค้างเขตพื้นที่ 1 ชุดที่ 2 คนงาน 3 คน ทบ รถกระบะคันใหม่ พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ พัฒนาตัดหญ้าที่บริเวณเมรุวัดชะเมา 2.งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ.78 คนงาน จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ ฉีดล้างถังเครนในเขตเทศบาลนครฯ รถ ทบ. 89 คนงานจำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ ถนนอ้อมค่าย, ถนนพัฒนาการคูขวางจากสะพานคลองหน้าเมืองไปทางทิศใต้ 3.งานเก็บขยะและกิ่งไม้ทั่วไป ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน พร้อมรถทบ รถกระบะคันใหม่ ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศใต้ถึงซอยศรีธามา (พื้นที่เขต 1) ชุดที่ 2 คนงาน 4 คน พร้อมรถทบ 45 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากซอยศรีธามาถึง คลองหน้าเมือง (พื้นที่เขต 2) ชุดที่ 3 คนงาน 3 คน พร้อมรถทบ 69 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศเหนือ (พื้นที่เขต 3) ชุดที่ 4 คนงาน 3 คน พร้อมรถทบ 54 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุพื้นที่ ต.นาเคียน, ต.โพธิ์เสด็จ (พื้นที่เขต 4) 4.งานดูดสิ่งปฏิกูล รถ ทบ.98 คนงาน 3 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 5 ราย 5.งานทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข ลูกจ้าง 1 คน ปฏิบัติงานที่ ศูนย์อนามัยโพธิ์เสด็จ, ศูนย์อนามัยคูขวาง 6.งานบรรทุกศพ - รถ ทบ 22 บรรทุกศพจาก ชลประทานท่าดี ไป เมรุวัดยวนแหล
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :19-07-2012 10:10:03