ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 70
การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2555
แผนการปฏิบัติงาน ด้านการกำจัดสิ่งปฎิกูลมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย การบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ การก่อสร้างท่อระบายน้ำ ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2555 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - รถเครน ทบ. 71 ร่วมรถดูดท่อซอยโรงกลึงราชนิคม - รถดูดท่อ ทบ.81 (ชุดที่ 2) ร่วมรถดูดท่อซอยโรงกลึงราชนิคม - รคเครน ทบ.73 ร่วมงานปูนซอยอิสลามพัฒนา - รถดูดท่อ 10 ล้อ 81-3613 (ชุดที่ 3) ดูดล้างท่อถนนราชดำเนิน - รถ JBC ปรับกองดินในสวนสัตว์ ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกในเขตพื้นที่ดังกล่าว
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลงประกาศเมื่อวันที่ :23-07-2012 10:18:45