ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 69
การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2555
แผนการปฏิบัติงาน ด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย การบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ การก่อสร้างท่อระบายน้ำ ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานบำรุงและรักษาระบบระบายน้ำ - รถดูดท่อ 6 ล้อ ทบ.81 ดูดล้างท่อถนนทุ่งปรัง หลังโรงกรองประตูชัย - รถน้ำ ทบ.71 ซ่อมรถดูดท่อ หลังโรงกรองประตูชัย - รถดูดท่อ 10 ล้อ ดูดล้างท่อถนนราชดำเนิน หลังพระธาตุ - รถเครน ทบ.74 ออกปฏิบัติงานซอยอิสลามพัฒนา ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกในเขตพื้นที่ดังกล่าว
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :23-07-2012 11:02:54