ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 67
การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
แผนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 1.งานพัฒนาและตัดหญ้า ชุดที่ 1 คนงาน 2 คน รถ ทบ. รถคันใหม่ พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ เก็บเศษวัสดุ, ขยะตกค้างพื้นที่เขต 1, เก็บขนขยะติดเชื้อที่โรงพยาบาลเทศบาล ชุดที่ 2 คนงาน 3 คน ทบ รถคันใหม่ พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ พัฒนาตัดหญ้าในบริเวณเมรุวัดชะเมา, เก็บเศษวัสดุ พื้นที่เขต 3 และเขต 4 2.งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ.78 คนงาน จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ ฉีดล้างถังเครนในเขตเทศาลนคร, ฉีดล้างถังเครนในโครงการอาภาศิริ (ชำระค่าธรรมเนียม) รถ ทบ. 89 คนงานจำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ ถนนสะพานยาว, ถนนกระโรมบริเวณสี่แยกเบญจม, ถนนพัฒนาการคูขวางด้านทิศตะวันตกจากซอยหัวหลางไปทางทิศเหนือ, ถนนอ้อมค่ายทางลงถนนท่าซัก 3.งานเก็บขยะและกิ่งไม้ทั่วไป ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน พร้อมรถทบ 60 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศใต้ถึงซอยศรีธามา (พื้นที่เขต1) ชุดที่ 2 คนงาน 4 คน พร้อมรถทบ 45 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากซอยศรีธามาถึงคลองหน้าเมือง (พื้นที่เขต 2) ชุดที่ 3 คนงาน 3 คน พร้อมรถทบ 69 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศเหนือ (พื้นที่เขต 3) ชุดที่ 4 คนงาน 3 คน พร้อมรถทบ 54 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุพื้นที่ ต.นาเคียน, ต.โพธิ์เสด็จ 4.งานดูดสิ่งปฏิกูล รถ ทบ.98 คนงาน 3 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 4 ราย 5.งานทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข ลูกจ้าง 2 คน ปฏิบัติงานที่ ศูนย์อนามัยศรีทวี 6.งานฌาปนิกิจสถานวัดชะเมา ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน ฌาปนิกิจศพ จำนวน - ศพ 7.อื่นๆ - คนงานกวาดขยะมูลฝอย จำนวน 20 คน พัฒนาบริเวณเมรุวัดชะเมา
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ลงประกาศเมื่อวันที่ :23-07-2012 10:18:57