ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 538
รายงานการปฏิบัติงานของงานโยธา เขต 3 เขต 4 ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556
ยางชุดใหญ่ รถ ทบ 57 บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่ซอยชุมแสงแยก 2 ซอยแยกถนนยมราช ยางชุดเล็ก รถ ทบ 62 ซ่อมหลุมบ่อที่ซอยสระเรียง ตากสินและ ชะเมา ทรัพย์เจริญ รดเกรด สแตนบายด์ที่จักรกล รถ ทบ 46 เข้าซ่อมที่จักรกล รถ ทบ 58 บรรทุกศพวัสดุจากศูนย์จักรกลไปลงที่ข้างนครเลจวิล รถ ทบ 86 บรรทุกเศษวัสดุจากศูนย์จักรกลไปลงที่ข้างนครเลจวิล รถบดล้อเหล็ก บดยางมิกซ์ที่ซอยชุมแสงแยก ซอยแยกถนนยมราช รถบดล้อยาง สแตนบายด์ที่จักรกล รถ เจซีบี 1 เข้าปรับพื้นที่ตักเศษวัสดุบุกเบิกถนนใหม่ที่ข้างนครเลจวิล รถเจซีบี2 ตักเศษวัสดุภายในศูนย์จักรกลใส่รถดัมถ์
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :19-02-2013 13:56:22