ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 527
แผนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
1. งานพัฒนาและตัดหญ้า ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน รถ ทบ 101 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอย พื้นที่ตำบลคลัง ตำบลท่าวัง ชุดที่ 2 คนงาน 3 คน รถ ทบ 103 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอยพื้นที่เขต 1 เก็บขนขยะติดเชื้อที่โรงพยาบาลเทศบาลนคร ชุดที่ 3 คนงาน 3 คน รถ ทบ 94 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ศูนย์อนามัยคูขวางศูนย์เด็กเล็กคูขวาง 2.งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ 78 คนงานจำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ฉีดล้างถังเครนรอยซ่อมท่อประปาในเขตเทศบาลนคร รถ ทบ 89 คนงานจำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนกะโรมบริเวณหน้าตลาดหัวอิฐ 3.งานเก็บขนขยะและกิ่งไม้ทั่วไป ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ 60 ปฏิบัติงานที่เก็บขนกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุในโรงพยาบาลมหาราช ตามคำร้องชำระค่าธรรมเนียม ชุดที่ 2 คนงาน 4 คนพร้อม รถ ทบ 45 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากซอยศรีธามา ถึงคลองหน้าเมือง พื้นที่เขต 2 ชุดที่ 3 คนงาน 3 คน พร้อมรถ ทบ 69 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศเหนือ พื้นที่เขต 3 ชุดที่ 4 คนงาน 4 คน พร้อมรถ ทบ 54 ปฏิบัติงานที่เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุพื้นที่ตำบลนาเคียน ตำบลโพธิ์เสด็จ พื้นที่เขต 4 4. รถดูดฝุ่น ทบ 70 5. งานดูดสิ่งปฏิกูล รถ ทบ 29 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 3 ราย รถ ทบ 98 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 3 ราย 6. งานบรรทุกศพ รถ ทบ 22 บรรทุกศพจากหลังวัดสวนป่าน ไปวัดชลเฉนียน รถ ทบ 25 บรรทุกศพจากชุมชนสถานีรถไฟ ไปเมรุวัดชะเมา 7. งานฌาปนสถานวัดชะเมา ผู้ปฏิบัติงานจำนวน 1 คน ฌาปนกิจศพ จำนวน 1 ศพ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :14-02-2013 17:24:02