ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 522
แผนปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
1. ชุดที่2 คนงาน 3 คน รถ ทบ.103 พร้อมเครื่องมือปฏิบัติงานที่ เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอย พื้นที่เขต1งานพัฒนาและตัดหญ้า ชุดที่1 คนงาน 3 คน รถ ทบ.101 พร้อมเครื่องมือปฏิบัติงานที่ เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอย พื้นที่ ต. คลัง, ต.ท่าวัง ชุดที่3 คนงาน2 คน รถ ทบ.94 พร้อมเครื่องมือปฏิบัติงานที่ ซอยสารีบุตร 2. งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ.78 คนงานจำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ฉีดล้างถังเครน, ซ่อมท่อประปาในเขตเทศบาล รถ ทบ.89 คนงานจำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ ถนนพัฒนาการคูขวาง, ถนนกะโรม 3. งานเก็บขนขยะและกิ่งไม้ทั่วไป ชุดที่1 คนงาน 4 คน พร้อมรถ ทบ.60 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศใต้ถึงซอยศรีธามา ( พื้นที่เขต1 ) ชุดที่2 คนงาน 4 คน พร้อม รถทบ .45 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากซอยศรีธามาถึงคลองหน้าเมือง (พื้นที่เขต2) ชุดที่3 คนงาน 4 คน พร้อม รถ ทบ.69 ปฎิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศเหนือ ( พื้นที่เขต 3) ชุดที่4 คนงาน 4 คน พร้อม รถทบ.54 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุพื้นที่ ตำบลนาเคียน,ตำบลโพธิ์เสด็จ (พื้นที่เขต4) 4. รถดุดฝุ่น ทบ.70 คนงาน 2 คน ปฎิบัติงานที่ ถนนนคร- ปากพนังถึงสุดเขตเทศบาลนคร 5. งานดูดสิ่งปฏิกูล รถทบ.29 คนงาน 2 คนปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 4 ราย รถทบ.56 คนงาน - คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน - ราย รถทบ.98 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 4 ราย 6. งานบรรทุกศพ รถทบ.22 บรรทุกศพจาก - ไป - รถทบ.25 บรรทุกศพจาก – ไป - 7. งานฌาปนสถานวัดชะเมา ผู้ปฏิบัติงานจำนวน - คน ฌาปนกิจศพจำนวน - ศพ 8 . อื่นๆ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :12-02-2013 13:04:34