ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 52
การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2555
แผนการปฏิบัติงาน ด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย การบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ การก่อสร้างท่อระบายน้ำ ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานบำรุงและรักษาระบบระบายน้ำ - รถน้ำ ทบ.71 ดูดท่อในการเคหะ 2 - รถดูดท่อ ทบ.81 ดูดล้างท่อตามคำร้อง - รถเครน ทบ.33 ซ่อมทางเท้าถนนกะโรม - รถดูดท่อ 10 ล้อ ดูดล้างท่อในการเคหะ - งานตัดหญ้า ตัดหญ้าในโรงฆ่าสัตว์ ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกในเขตพื้นที่ดังกล่าว
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :11-07-2012 10:55:22