ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 51
การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2555
แผนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 11 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 1.งานพัฒนาและตัดหญ้า ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน รถ ทบ. 64 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ เก็บโลงแอร์กลับศูนย์จักรกล เก็บขยะติดเชื้อที่โรงพยาบาลเทศบาล, เก็บขยะตกค้างพื้นที่เขต 1 และเขต 3 ชุดที่ 2 คนงาน 3 คน ทบ 67 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ ร่วมกิจกรรม Big Clening Day ที่ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง 2.งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ.78 คนจำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ ฉีดล้างถังเครน ในเขตเทศบาลนคร รถ ทบ.89 คนงาน จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ ถนนพัฒนาการทุ่งปรังจากสามแยกหัวหว่องถึงถนนชลวิธี ถนนทางลง ตำบลท่าซักช่วงเช้าและบ่าย, ถนนกระโรมบริเวณหน้าตลาดหัวอิฐ 3.งานเก็บขยะและกิ่งไม้ทั่วไป ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน พร้อมรถทบ 60 ปฏิบัติงานที่ ร่วมกิจกรรม Big Clening Day ที่ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ชุดที่ 2 คนงาน 4 คน พร้อมรถทบ 45 ปฏิบัติงานที่ ร่วมกิจกรรม Big Clening Day ที่ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ชุดที่ 3 คนงาน 4 คน พร้อมรถทบ 69 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศเหนือ (พื้นที่เขต 3) ชุดที่ 4 คนงาน 4 คน พร้อมรถทบ 54 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุพื้นที่ ต.นาเคียน, ต.โพธิ์เสด็จ (พื้นที่เขต 4) 4.รถดูดฝุ่น ทบ.70 คนงาน 2 คน ปฏิบัติงานที่ เกาะกลางถนนราชดำเนินจากเชิงสะพานสวนหลวง ไปลงทางทิศใต้ 5.งานดูดสิ่งปฏิกูล รถ ทบ.29 คนงาน 3 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 3 ราย รถ ทบ.56 คนงาน - คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน - ราย รถ ทบ.98 คนงาน 3 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 4 ราย 6.งานทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข ลูกจ้าง 1 คน ปฏิบัติงานที่ ศูนย์อนามัยศรีทวี 7.งานบรรทุกศพ - รถ ทบ 22 บรรทุกศพจาก - ไป - - รถ ทบ 25 บรรทุกศพจาก - ไป - 8.งานฌาปนกิจสถานวัดชะเมา ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน ฌาปนิกิจศพ จำนวน - ศพ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :11-07-2012 10:04:35