ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 48
การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2555
แผนการปฏิบัติงาน ด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย การบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ การก่อสร้างท่อระบายน้ำ ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานบำรุงและรักษาระบบระบายน้ำ - รถดูดท่อ ทบ.81 ดูดล้างท่อซอยกรแก้ว แยก 1 - รถเครน ทบ.73 บรรทุกเศษวัสดุในซอยวงศ์พิศาล - รถเครน ทบ.33 ซ่อมทางเท้าถนนกะโรม ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกในเขตพื้นที่ดังกล่าว
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :10-07-2012 09:28:15