ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 47
การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2555
การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 1.งานพัฒนาและตัดหญ้า ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน รถ ทบ. 64 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ เก็บขยะติดเชื้อที่โรงพยาบาลเทศบาล, เก็บขยะตกค้างเขตพื้นที่ 1 และเขต 3 ชุดที่ 2 คนงาน 4 คน ทบ 67 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ เก็บเศษวัสดุที่บ้านพักตำรวจเพชรจริก, บ้านพักกองเมืองนคร 2.งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ.78 คนงาน จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ ฉีดล้างถังถังเครนในเขตพื้นที่เทศบาลนคร รถ บท 89 คนงาน จำนวน 2 คน ปฏิบัติงานที่ ฉีดพรหมฝุ่นถนนท่าซักช่วงเช้า-บ่าย, ฉีดล้างถนนกระโรมบริเวณหน้าโกดังเม่งฮวด หน้าตลาดพืชผล-ถนนพัฒนาการคูขวางจากสะพานคลองหน้าเมืองไปทางทิศใต้ 3.งานเก็บขยะและกิ่งไม้ทั่วไป ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน พร้อมรถทบ 60 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศใต้ถึงซอยศรีธามา (พื้นที่ เขต 2) ชุดที่ 2 คนงาน 4 คน พร้อมรถทบ 45 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้เศษวัสดุจากซอยศรีธามาถึงคลองหน้าเมือง (พื้นที่เขต 2) ชุดที่ 3 คนงาน 3 คน พร้อมรถทบ 69 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศเหนือ (พื้นที่เขต 3) ชุดที่ 4 คนงาน 4 คน พร้อมรถทบ 54 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุพื้นที่ตำบลนาเคียน, ตำบลโพธิ์เสด็จ (พื้นที่เขต 4) 4.รถดูดฝุ่น ทบ.70 คนงาน – คน ปฏิบัติงานที่ - 5.งานดูดสิ่งปฏิกูล รถ ทบ.29 คนงาน 3 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 4 ราย รถ ทบ.56 คนงาน - คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน - ราย รถ ทบ.98 คนงาน 3 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ รวมจำนวน 3 ราย 6.งานทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข ลูกจ้าง 2 คน ปฏิบัติงานที่ ศูนย์อนามัยโพธิ์เสด็จ, ศูนย์อนามัยคูขวาง 7.งานบรรทุกศพ - รถ ทบ 22 บรรทุกศพจาก - ไป - - รถ ทบ 25 บรรทุกศพจาก บ้านมะม่วงตลอด ไป เมรุวัดศาสามีชัย 8.งานฌาปนิกิจสถานวัดชะเมา ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน ฌาปนิกิจศพ จำนวน - ศพ 9.อื่นๆ -
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :10-07-2012 09:26:06