ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 46
การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
แผนการปฏิบัติงาน ด้านการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การบำบัดน้ำเสีย การบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ การก่อสร้างท่อระบายน้ำ ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานบำรุงและรักษาระบบระบายน้ำ - รถดูดท่อ ออกปฏิบัติหน้าที่ที่ซอยกรแก้ว แยก 1 และหน้าวัดเพชรจริก และลอกคูระบายน้ำ ในเขตเทศบาล - คนงานออกซ่อมแซมบ่อพักซอยรวมแพทย์ 2 และซ่อมแซมบ่อพักที่ชำรุด ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกในเขตพื้นที่ดังกล่าว
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :09-07-2012 10:59:14