ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 43
การปฏิบัติงานของสำนักการช่าง ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2555
การปฏิบัติงานของสำนักการช่าง ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 สำนักการช่าง รถ ท.3 (เดิม) บรรทุกน้ำยางพร้อมทั้งคนงานและอุปกรณ์ไปซ่อมยางมิกซ์ภายในสุสานมุสลิม รถบดล้อเหล็ก บดยางมิกซ์ภายในสุสานมุสลิม รถ ทบ.57 บรรทุกยางมิกซ์จากศูนย์จักรกลไปลงที่สุสานมุสลิม รถ ทบ.46 บรรทุกหินคลุกจากศูนย์จักรกลไปลงที่ศรีธรรมโศก หลุมประปา รถ ทบ.86 บรรทุกทรายจากศูนย์จักรกลไปลงที่สวนสัตว์เปิดท่าลาด รถ เจบีซี 1 เข้าซ่อมที่ร้านศรีธรรมโศก รถ เจบีซี 2 ตักหิน ตักทรายขึ้นโรงผสมยาง ตักหินคลุกภายในศูนย์จักรกลใส่รถดัมภ์ ไปขุดหลุมประปาที่ถนนศรีธรรมโศก รถ ทบ.23 ทาสีขาวแดงรั้วกันชน รถ ทบ.26 เก็บอุปกรณ์หน้าเทศบาล ประกอบป้ายฮารีรายอ รถ ทบ.61 ติดตั้งป้ายซอยบุษบา ไฟฟ้า (ชุดที่ 1) ซ่อมไฟสาธารณะ ไฟฟ้า (ชุดที่ 2) ซ่อมไฟสาธารณะ ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกในเขตพื้นที่ดังกล่าว
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :โทร 075-342880
ลงประกาศเมื่อวันที่ :09-07-2012 10:42:00