ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 42
การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 1. งานพัฒนาและตัดหญ้า - รถทบ. 64 เก็บขยะติดเชื้อที่รพ.เทศบาล เก็บขนขยะตกค้างพื้นที่เขตต.คลัง ต.ท่าวัง - รถทบ. 67 วางถังขยะตามคำร้องขอ ตัดหญ้าที่ซอยหมอเส้ง 2. งานทำความสะอาดและล้างถนน - รถทบ. 78 ฉีดล้างถังเครนในเขตเทศบาล - รถทบ 89 ฉีดน้ำพรมฝุ่นถนนท่าซัก ถนนกะโรมหน้าตลาดหัวอิฐ ถนนพัฒนาการคูขวางจากคลองหน้าเมืองไปทางทิศใต้ 3. งานเก็บขนขยะและกิ่งไม้ทั่วไป - รถทบ. 60 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้ กองเศษวัสดุจาดสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศใต้ถึงซอยศรีธามา - รถทบ. 45 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้ กองเศษวีสดุจากซอยศรีธามา ถึงคลองหน้าเมือง - รถทบ. 69 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศเหนือ - รถทบ. 54 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุ พื้นที่เขตหัวอิฐ โพธิ์เสด็จ 4. งานทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ ศูนย์อนามัยทุ่งจีน ศูนย์อนามัยศรีทวี 5. งานบรรทุกศพ - รถทบ. 29 บรรทุกศพจากบ้านนอกไร่ ไปเมรุวัดโคกสะท้อน - รถทบ. 25 บรรทุกศพจากวัดศรีทวี ไปเมรุวัดท่าโพธิ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกในเขตพื้นที่ดังกล่าว
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร 075-342880
ลงประกาศเมื่อวันที่ :09-07-2012 10:39:09