ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 41
การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2555
การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 1. งานพัฒนาและตัดหญ้า - รถทบ. 64 เก็บขยะติดเชื้อที่รพ.เทศบาล ที่ศูนย์อนามัยเทศบาล เก็บขนขยะตกค้างพื้นที่เขตต.คลัง ต.ท่าวัง - รถทบ. 67 เก็บเศษวัสดุที่ชุมชนเคหะ 2. งานทำความสะอาดและล้างถนน - รถทบ. 78 ฉีดล้างถังเครนในเขตเทศบาล ฉีดล้างพื้นชั้น 2 ตลาดสดคูขวาง - รถทบ 89 ปฏิบัติงานที่ถนนสะพานยาว ถนนพัฒนาการคูขวาง จากสะพานคลองหน้าเมืองไปทางทิศใต้ ถนนอ้อมค่าย 3. งานเก็บขนขยะและกิ่งไม้ทั่วไป - รถทบ. 60 ปฏิบัติงานที่ ชุมชนการเคหะ - รถทบ. 45 ปฏิบัติงานที่ พัฒนาซอยรามราชท้ายน้ำ - รถทบ. 69 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศเหนือ - รถทบ. 54 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุ พื้นที่เขตหัวอิฐ 4. งานทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ ศูนย์อนามัยคูขวาง ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกในเขตพื้นที่ดังกล่าว
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :โทร 075-342880
ลงประกาศเมื่อวันที่ :09-07-2012 10:15:47