ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 40
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดทำทะเบียนประวัติ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมกำเนิด ให้กับสุนัข และแมว
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดทำทะเบียนประวัติ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและฉีดยาคุมกำเนิด ให้กับสุนัข และแมว งานสัตวแพทย์สังกัดกองสาธารณสุขฯ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีบริการออกหน่วย เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติสุนัข ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดให้กับสุนัข และแมว ในเขตพื้นที่ชุมชนหน้าสถานีนอกโคก ที่ทำการชุมชน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 11.30 น. จึงขอแจ้งให้เจ้าของสุนัข และแมวนำสัตว์เลี้ยงของท่านมารับบริการที่ทำการชุมชนตามวันเวลาดังกล่าว
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :089-877-6131
ลงประกาศเมื่อวันที่ :07-07-2012 09:15:21