ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 38
การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2555
การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 1. งานพัฒนาและตัดหญ้า - รถทบ. 64 เก็บขยะติดเชื้อที่รพ.เทศบาล เก็บขนขยะตกค้างพื้นที่เขต ต.คลัง ต.ท่าวัง ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกในเขตพื้นที่ดังกล่าว - รถทบ. 67 เก็บวัสดุที่บ้านพักตำรวจเมืองนคร เก็บเศษวัสดุเขตท่าวัง 2. งานทำความสะอาดและล้างถนน - รถทบ. 78 ฉีดล้างถังเครนในเขตเทศบาล - รถทบ 89 ปฏิบัติงานที่ถนนอ้อมค่าย ถนนกรแก้ว ถนนอ้อมค่าย ถนนกระโรมจากสี่แยกเทวบุรี ไปทางทิศตะวันตก 3. งานเก็บขนขยะและกิ่งไม้ทั่วไป - รถทบ. 60 เก็บกองกิ่งไม้ กองเศษวัสดุจากสุดเขตเทศบาลทางทิศใต้ภึงซอยศรีธามา - รถทบ. 45 เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากซอยศรีธามาถึงคลองหน้าเมือง - รถทบ. 69 เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศเหนือ - รถทบ. 54 เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุ พื้นที่เขตหัวอิฐ ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกในเขตพื้นที่ดังกล่าว
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :โทร 075-342880
ลงประกาศเมื่อวันที่ :04-07-2012 11:37:05