ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 37
งานสัตวแพทย์ มีบริการออกหน่วย เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยให้กับวัว
งานสัตวแพทย์ มีบริการออกหน่วย เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยให้กับวัว รายละเอียด : งานสัตวแพทย์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำเดือนกรกฏาคม2555 งานสัตวแพทย์สังกัดกองสาธารณสุขฯ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีบริการออกหน่วย เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยให้กับวัวในเขตพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งในวันที่ 5 กรกฏาคม 2555 ณ ชุมชนทุ่งข่า บ้านคุณก้อง และ วันที่ 6 กรกฏาคม 2555 ณ ชุมชนอาชีวฯ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จึงขอแจ้งให้เจ้าของวัว ของท่านมารับบริการที่จุดให้บริการตามวันเวลาดังกล่าว เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :089-877-6131
ลงประกาศเมื่อวันที่ :03-07-2012 14:54:20