ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 3665
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน คร้ังที่ 26/2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบไฟล์

ดาวโหลดเอกสาร :newsmunicipality_04-09-2023 12:37:57_img-230904053631.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์ 075-356144 ต่อ 11
ลงประกาศเมื่อวันที่ :04-09-2023 12:31:35