ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 3664
ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวนทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566

รายละเอียดตามเอกสารแนบไฟล์

ดาวโหลดเอกสาร :newsmunicipality_04-09-2023 11:42:15_img-230904043649.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โทรศัพท์ 002241 9000 ต่อ 2312
ลงประกาศเมื่อวันที่ :04-09-2023 11:39:34