ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 3595
ประชาสัมพันธ์โครงการ ศรีราชา พาเที่ยว พาชิม

                   ด้วยเทศบาลเมืองศรีราชา ได้จัดทำโครงการ “ศรีราชา พาเที่ยว พาชิม” ซึ่งเป็นการบันทึกวิดีโอแนะนำแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหาร และที่พัก ในรูปแบบการพาเที่ยว พาชิม และพาชม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ที่ www.srirachacity.go.th รวมทั้ง facebook และ Youtube ชื่อ ศรีราชา พาเที่ยว พาชิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นด้วยกระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวของศรีราชา กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และสิ่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งเพื่อให้เกิดมิติการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างยั่งยืน

            เทศบาลเมืองศรีราชา จึงขอความอนุเคาระห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิดีโอ ศรีราชา พาเที่ยว พาชิม ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งสามารถ Share หรือ Download ได้ที่ Youtube และ Facebook ช่อง ศรีราชา พาเที่ยว พาชิม โดยสแกน QR Code ด้านล่าง เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง       ตามที่เห็นสมควร

ดาวโหลดเอกสาร :newsmunicipality_16-03-2023 10:20:59_img-230316032159.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักปลัดเทศบาลฝ่ายอำนวยการงานส่งเสริมการท่องเที่ยว โทรศัพท์ 038-312607
ลงประกาศเมื่อวันที่ :16-03-2023 10:16:57