ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 3594
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Onsite และ Online

ตามเอกสารแนบไฟล์

ดาวโหลดเอกสาร :newsmunicipality_13-03-2023 16:14:40_img-230313091118.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น โทรศัพท์ 075-356144 ต่อ 30
ลงประกาศเมื่อวันที่ :13-03-2023 16:12:36