ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 3592
ขอประชาสัมพันธ์สิบเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยตามนโยบายของรัฐบาล

                  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งเป็นธนาคารของรัฐบาลสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือทางการเงินให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยรัฐบาลได้ตระหนักถึงประชาชนผู้มีรายได้น้อยและปานกลางในแต่ละจังหวัดให้ได้มีที่อยู่อาศัย โดยมอบหมายให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ระยะเวลาการผ่อนชำระนานถึง 40 ปี

            วัตถุประสงค์การให้กู้

1. เพื่อซื้อที่ดินอาคาร

2. เพื่อปลูกสร้างบ้านของที่ดินของตนเอง

3. เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย

            สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารสงเคราะห์ สาขานครศรีธรรมราช

นายภพกฤต     จันทร์ประเสริฐ ผู้จัดการสาขา                                    โทรศัพท์          085-4875827

นางปราณี        เที่ยงภาษา        หัวหน้าธุรกิจสาขา                  โทรศัพท์          081-7876484

นางรัตนภรณ์   ราชโรจน์         พนักงานธุรกิจสาขาอาวุโส     โทรศัพท์          098-0730449

นางสาวนลินทิพย์ เอียดชะตา  พนักงานธุรกิจสาขาอาวุโส     โทรศัพท์          063-0719549

นางสาวจิรัฐติกาล ลิขิวัฒน์  พนักงานธุรกิจสาขาอาวุโส        โทรศัพท์          063-0719549

นางสาวศุภรางคณา มะณีโชติ พนักงานสัญญาจ้าง                 โทรศัพท์          063-0719549

            ธนาคารฯจึงเรียนมายังท่านเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้กับพนักงานในหน่อยงานของท่านได้รับทราบด้วย

 

 

 

ดาวโหลดเอกสาร :newsmunicipality_10-03-2023 10:02:24_img-230310030104.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :ธนาคารอาคารอาคารสงเคาะห์
ลงประกาศเมื่อวันที่ :10-03-2023 10:01:07