ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 3591
ขอประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

             ด้วยสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช มีความประสงค์ขอประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2565 ซึ่งเริ่มยื่นแบบแสดงรายการ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 กรณียื่นแบบฯ ทางอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ www.rd.go.th หรือยื่นผ่านโทรศัพท์มือถือที่ RD smart tax application จะได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีออกไปจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2566       

            เพื่อให้ผู้เสียภาษีได้รับทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราชจึงขอประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90,ภ.ง.ด.91สำหรับปีภาษี 2565 ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และขอได้โปรดประชาสัมพันธ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ทราบด้วย

ดาวโหลดเอกสาร :newsmunicipality_09-03-2023 16:37:04_img-230309093639.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สวนบริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ 075-809151 ต่อ 404
ลงประกาศเมื่อวันที่ :09-03-2023 16:35:48