ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 3587
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกร

           ด้วยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ได้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดประเภทผู้แทนเกษตรกร

            ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทุกแห่งทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบไฟล์

ดาวโหลดเอกสาร :newsmunicipality_01-03-2023 11:47:08_1325661.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น โทรศัพท์ 075356144 ต่อ32
ลงประกาศเมื่อวันที่ :01-03-2023 11:46:03