ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 3576
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

รายละเอียดตามเอกสารแนบไฟล์

ดาวโหลดเอกสาร :newsmunicipality_24-01-2023 15:47:53_img-230124084546.pdf
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งานธุรการ โทรศัพท์ 075 466200
ลงประกาศเมื่อวันที่ :24-01-2023 15:45:49