ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 35
การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2555
การปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 1. งานพัฒนาและตัดหญ้า - รถทบ. 64 เก็บขยะติดเชื้อที่รพ.เทศบาล เก็บขนขยะตกค้างพื้นที่เขต 1 เขต 3 ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกในเขตพื้นที่ดังกล่าว - รถทบ. 67 ตัดหญ้าที่ศูนย์เด็กเล็กประตูลอด เพ็ชรจริก 2. งานทำความสะอาดและล้างถนน - รถทบ. 78 ฉีดล้างถังเครนในเขตเทศบาล - รถทบ 89 ปฏิบัติงานที่ถนนกระโรมบริเวณหน้าโกดังเม่งฮวด หน้าตลาดทวดทอง หน้าตลาดหัวอิฐ 3. งานเก็บขนขยะและกิ่งไม้ทั่วไป - รถทบ. 60 เก็บกองกิ่งไม้ กองเศษวัสดุจากสุดเขตเทศบาลทางทิศใต้ภึงซอยศรีธามา - รถทบ. 45 เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากซอยศรีธามาถึงคลองหน้าเมือง - รถทบ. 69 เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศเหนือ - รถทบ. 54 เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุ พื้นที่เขตหัวอิฐ ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกในเขตพื้นที่ดังกล่าว
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม : 075-342880
ลงประกาศเมื่อวันที่ :03-07-2012 09:07:46