ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 3457
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ประจำปี 2562
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราชได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามรายละเอียดและกำหนดการดังนี้ 1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช เวลา 06.00 น. - พระสงฆ์ จำนวน 51 รูป เดินทางถึงบริเวณพิธี ฉันภัตตาอาหารเช้า ณ สถานที่ที่จัดไว้ เวลา 06.30 น. - ผู้ร่วมพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธี เวลา 06.45 น. - นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เดินทางถึงบริเวณพิธี - ประธานเข้านั่งประจำที่ที่จัดไว้ - พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ขึ้นนั่งอาสนะสงฆ์ - ประธานจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย - ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี - ประธานเข้าประจำที่นั่ง (เจ้าหน้าที่อาราธนาศิล) - ประธานสงฆ์ให้ศีล จบ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ (บทถวายพรพระ) - ประธานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์ 10 รูป - พระสงฆ์อนุโมทนา - ประธานกรวดน้ำ – รับพร - ประธานกราบลาพระรัตนตรัย - ประธานถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี - ประธาน พร้อมผู้ร่วมพิธี เข้าประจำโต๊ะตักบาตร - พระสงฆ์ จำนวน 41 รูป รับบิณฑบาต - เสร็จพิธี การแต่งกาย ข้าราชการ : เครื่องแบบปกติขาวไม่สวมหมวก ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด : ชุดไทยอมรินทร์ สีเหลือง จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน ประชาชน : ชุดสุภาพ โทนสีเหลือง
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :30-05-2019 11:05:46