ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 3455
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งตำแหน่งงานว่างประจำเดือนเมษายน 2562 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประสงค์จะมีงานทำได้ทราบ โดยสามารถดาวน์โหลดตำแหน่งงานได้ที่ http://www.doe.go.th/nakhonsithammarat/ เลือกเมนู ประกาศรับสมัครงาน ไปที่ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนเมษายน 2562
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ โทรศัพท์ 075-348003
ลงประกาศเมื่อวันที่ :12-04-2019 10:36:30