ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 3449
ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็ก กับหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช
ด้วยหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช กำหนดจัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสู่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. โดยจัดให้มีกิจกรรมการแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน ตอบปัญหา รับรางวัล เกมและกิจกรรมนันทนาการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ และทำกิจกรรมร่วมกับส่วนรวมอย่างมีความสุข ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช โทรศัพท์
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :075-324137-8
ลงประกาศเมื่อวันที่ :10-01-2019 11:21:58