ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 3446
มสธ. รับสมัครนักศึกษา
ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตร และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561/2562 และศูนย์วิทยาพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช (หน่วยงานส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย) จะจัดหน่วยให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในพื้นที่ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานส่งเสริมและบริการการศึกษา โทรศัพท์ 075-378683
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :งานส่งเสริมและบริการการศึกษา
ลงประกาศเมื่อวันที่ :09-01-2019 15:10:18