ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 3328
รายงานการปฏิบัติงานของงานโยธา ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2559
รถ ทบ.57 บรรทุกเศษวัสดุปรับพื้นที่ในทุ่งท่าลาด บรรทุกเศษวัสดุจากการปรับหลุมประปาหน้าสถานีรถไฟ รถบดล้อเหล็ก ซ่อม รถบดล้อยาง Standby รถ ทบ.62 บรรทุกคนงานและอุปกรณ์ เข้าปรับพื้นที่ไหล่ทางในทุ่งท่าลาด รถเกรด Standby รถ ทบ 46 บรรทุกเศษวัสดุปรับพื้นที่ในท่าลาด บรรทุกหินคลุกซ่อมหลุมประปาหน้าสถานีรถไฟ รถ ทบ.58 บรรทุกเศษวัสดุปรับพื้นที่ในทุ่งท่าลาด รถ ทบ.86 บรรทุกเศษวัสดุปรับพื้นที่ในทุ่งท่าลาด รถ ทบ.85 บรรทุกคนงานและอุปกรณ์เข้าซ่อหลุมประปา หน้าสถานีรถไฟ รถทาทา 1925 บรรทุกคนงานและอุปกรณ์เข้าซ่อมหลุมวางมาตรประปาซอยชูศิลป์ ปากซอยหัวหว่อง รถเจซีบี 2 .ตักหิน ตักทรายภายในศูนย์จักรกล รถเจซีบี 3 ขุดซ่อมหลุมประปาหน้าสถานีรถไฟ ปรับพื้นที่ภายในท่าลาด
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :20-10-2016 12:27:55