ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 3319
รายงานการปฏิบัติงานของงานโยธา ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2559
รถ ทบ.57 Standby รถบดล้อเหล็ก ซ่อม รถบดล้อยาง Standby รถ ทบ.62 บรรทุกหินเข้า ว 4 ซ่อมหลุมมาตรประปา รถเกรด Standby รถ ทบ 46 Standby รถ ทบ.58 Standby รถ ทบ.86 บรรทุกหินคลุกเข้าเสริมหลุมประปาถนนถนนศรีธรรมโศก รถ ทบ.85 บรรทุกคนงานและอุปกรณ์เสริมหินคลุกหลุมประปาถนนศรีธรรมโศก รถทาทา 1925 สำรวจถนน รถเจซีบี 2 .ปรับพื้นที่ภายในโรงผสมยาง รถเจซีบี 3 ตักหินตักทรายในโรงผสมยาง
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :17-10-2016 11:56:05