ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 3317
รายงานการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ประจำวันที่ 14 ตุลาคม 2559
เรือนเพาะชำ ปลูกซ่อมต้นไม้ ทำโคนสวนหย่อมอนุสาวรีย์สมเด็จหย่า สวนสัตว์ ตรวจเช็คอาหาร เตรียมอาหารและให้อาหารสัตว์ ทำความสะอาดคอก กรงสัตว์ ล้างทำความสะอาดภาชนะให้อาหารสัตว์ สวนสมเด็จฯ ตัดหญ้าหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ตัดหญ้าเกาะกลางถนนอ้อมค่าย ล้างถนนในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด ซ่อมทางเดินอนุสาวรีย์สมเด็จ ซ่อมกรงนก กวาดขยะ เก็บขยะ กิ่งไม้ในสวนสมเด็จฯ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :17-10-2016 11:51:51