ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 3316
รายงานการปฏิบัติงานของงานโยธา ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2559
รถ ทบ.57 Standby รถบดล้อเหล็ก ซ่อม รถบดล้อยาง Standby รถ ทบ.62 บรรทุกคนงานและอุปกรณ์เข้าปรับพื้นที่สนามเปตองในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด รถเกรด เกรดปรับพื้นที่สนามเปตองในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด รถ ทบ 46 บรรทุกเศษวัสดุจากการปรับพื้นที่สนามเปตองในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 ทุ่งท่าลาด รถ ทบ.58 Standby รถ ทบ.86 บรรทุกหินคลุกเข้าเสริมหลุมประปาถนนถนนหลังวัดพระธาตุ หน้าสวนหลวง ราชการที่ 9 รถ ทบ.85 บรรทุกคนงานและอุปกรณ์เข้า ว 4 หลุมประปาหลังพระธาตุ หน้าสวนหลวง ร9 รถทาทา 1925 สำรวจถนน รถเจซีบี 2 .ปรับพื้นที่สนามเปตอง ในทุ่งท่าลาด รถเจซีบี 3 ตักหินตักทรายภายในโรงผสมยาง
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :13-10-2016 12:12:16