ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 3314
รายงานการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2559
เรือนเพาะชำ ทำโคน ถอนวัชพืชสวนหย่อมอนุสาวรีย์สมเด็จหย่า สวนสัตว์ ตรวจเช็คอาหาร เตรียมอาหาร และให้อาหารสัตว์ ทำความสะอาดคอก กรงสัตว์ ล้างทำความสะอาดภาชนะให้อาหารสัตว์ สวนสมเด็จฯ ตัดหญ้าหน้าหอประชุมเมือง ถอนหญ้าเกาะกลางสวนศรีธรรมโศกราช ตัดหญ้าเกาะกลางทางไปนาพรุ ปรับพื้นที่ข้างโรงงาน ซ่อมทางเดินหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จหย่า ทำห้องเก็บของในสวนสัตว์
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :สำนักการช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :13-10-2016 10:02:37