ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 2904
แผนการปฏิบัติงาน (ภาคสนาม) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ประจำวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
งานด้านการรักษาความสะอาด 1. งานพัฒนาตัดหญ้า - ชุดที่ 1 พนักงาน 4 คน รถ จยย. 1 กง- 9050 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ ถนนอ้อมค่าย - ชุดที่ 2 พนักงาน 3 คน รถ จยย. 1 กง 9054 พร้อมเครื่องมือ ปฏิบัติงานที่ ถนนอ้อมค่าย 2. งานเก็บขนเศษวัสดุและขยะตกค้างตามตรอกซอย - ชุดที่ 1 คนงาน 3 คน รถ ทบ.101 ปฏิบัติงานที่ เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอย ต.คลัง ต.ท่าวัง - ชุดที่ 2 คนงาน 3 คน รถ ทบ.102 ปฏิบัติงานที่ เก็บถุงดำ, เศษวัสดุตามตรอกซอยเขตหัวอิฐ - ชุดที่ 3 คนงาน 3 คน รถ ทบ.103 ปฏิบัติงานที่ เก็บขนขยะตกค้างตามตรอกซอย พื้นที่เขต 1 - ชุดที่ 4 คนงาน 3 คน รถ ทบ.104 ปฏิบัติงานที่ เก็บถุงดำ ขยะตกค้างตามตรอกซอยจากสี่แยกตลาดแขกถึงหน้าสนามกีฬา - ชุดที่ 5 คนงาน 3 คน รถ ทบ.94 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้, กองเศษวัสดุจากสี่แยกประตูลอดถึงสี่แยกตลาดแขก - ชุดที่ 6 คนงาน 2 คน รถ ทบ.64 ปฏิบัติงานที่ เก็บถุงดำ, กองเศษวัสดุตามตรอกซอยพื้นที่เขต 1 - ชุดที่ 7 คนงาน 1 คน รถ จยย. 1 กง.9057 ปฏิบัติงานที่ เก็บถุงดำ เศษวัสดุตามตรอกซอยตำบลคลัง 3. งานทำความสะอาดและล้างถนน รถ ทบ.78 คนงานจำนวน 2 คน ปฏิบัติงาน ฉีดล้างถังเครน รอยซ่อมท่อประปา - รถ ทบ. 89 พนักงาน 2 คน ปฏิบัติงานที่ ในบรเวณโรงเรียนเสมาเมือง ถนนพัฒนาการคูขวาง - ชุดที่ 1 พนักงาน 4 คน พร้อมรถ ทบ.114 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศใต้ถึงซอยศรีธามา - ชุดที่ 2 พนักงาน 4 คน พร้อมรถ ทบ.115 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากซอยศรีธามาถึงคลองหน้าเมือง - ชุดที่ 3 พนักงาน 4 คน พร้อมรถ ทบ.รถเครน 82-0745 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุจากคลองหน้าเมืองถึงสุดเขตเทศบาลทางด้านทิศเหนือ - ชุดที่ 4 พนักงาน 4 คน พร้อมรถ ทบ.69 ปฏิบัติงานที่ เก็บกองกิ่งไม้กองเศษวัสดุพื้นที่เขต 4 5. รถดูดฝุ่นคันใหม่ ทบ.70 คนงาน - คน ปฏิบัติงานที่ - 6. รถดูดฝุ่น ทบ.113 คนงาน - คน ปฏิบัติงานที่ - 7. รถ JCB คนงาน 1 คน ปฏิบัติงานที่ ในวัดพระนคร 8. รถสุขาเคลื่อนที่ คนงาน - คน ปฏิบัติงานที่ - 9. งานดูดสิ่งปฏิกูล - รถ ทบ.29 พนักงาน - คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ จำนวน - ราย - รถ ทบ.98 พนักงาน 3 คน ปฏิบัติงานตามคำร้องขอ จำนวน 5 ราย 10. งานทำความสะอาดศูนย์บริการสาธารณสุข ลูกจ้าง - คน ปฏิบัติงานที่ - 11. งานบรรทุกศพ - รถ ทบ. 22 บรรทุกศพจาก - ไป - - รถ ทบ. 25 บรรทุกศพจาก - ไป - - รถ ทบ. 56 บรรทุกศพจาก - ไป - 12. งานฌาปนสถานวัดชะเมา ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 1 คน ฌาปนกิจศพ จำนวน - ศพ 13. อื่น ๆ - คนงาน 1 คน พร้อมรถทบ.91 เก็บขนขยะในเรือนจำ ต.นาพรุ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :14-12-2015 11:01:32