ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 2903
รายงานการปฏิบัติงานของงานสถานที่และงานวางระบบจราจร ประจำวันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558
รถ ทบ.26 -จัดสถานที่เผาพระศพพระสังฆราช รถ ทบ.23 -จัดสถานที่เผาพระศพพระสังฆราช รถ ทบ.61 -จัดสถานที่เผาพระศพพระสังฆราช
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :14-12-2015 10:59:10