ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 2900
รายงานการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ประจำวันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558
เรือนเพาะชำ -ตัดแต่งไทรเกาหลีในเรือนเพาะชำ -ปลูกไทรเกาหลีในสวนสัตว์ สวนสัตว์ -ตรวจเช็คอาหาร – เตรียมอาหาร – ให้อาหารสัตว์ -ทำความสะอาดคอก – กรงสัตว์ -ล้างทำความสะอาดภาชนะให้อาหารสัตว์ -ปรับปรุงสวนปลา สวนสมเด็จฯ -ตัดหญ้าสนามเด็กเล่น -ตัดหญ้าสวนหย่อมหอไตร -ตัดหญ้าเกาะกลาง ถ.กะโรมจากหน้า ร.ร.ทวดทองไปทางทิศตะวันตก -ตัดแต่งพุม่ไม้เกาะกังหัน -ลอกผักตบชวาในทะเลสาป -กวาดขยะ – เก็บขยะ – กิ่งไม้ในสวนสมเด็จฯ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :14-12-2015 10:56:48