ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 2898
รายงานการปฏิบัติงานของงานสถานที่และงานวางระบบจราจร ประจำวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558
รถ ทบ.26 -ประดับธงตราสัญลักษณ์ทางจักรยาน รถ ทบ.23 -ทำโลงศพ -ทำที่วางโกฎพระสังฆราช รถ ทบ.61 -เก็บป้ายชื่อซอยที่ชำรุด
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :14-12-2015 10:55:00