ข่าวสารภายในเทศบาล
ฉบับที่ : 2897
รายงานการปฏิบัติงานของงานสวนสาธารณะ ประจำวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558
เรือนเพาะชำ -เก็บต้นไม้หอประชุมเมือง -ประดับต้นไม้ สปก. -เทคอนกรีตในเรือนเพาะชำ สวนสัตว์ -ตรวจเช็คอาหาร – เตรียมอาหาร – ให้อาหารสัตว์ -ทำความสะอาดคอก – กรงสัตว์ -ล้างทำความสะอาดภาชนะให้อาหารสัตว์ -ปรับปรุงสวนปลา สวนสมเด็จฯ -ตัดหญ้าสนามเด็กเล่น -ตัดหญ้าอนุสรณ์สถานสะพานยาว,หน้า ร.ร.ท่าโพธิ์,สี่แยกคูขวาง -ตัดหญ้าเกาะกลางสายกะโรมจากหน้านครอาชีวะไปทางทิศตะวันตก -ตัดแต่งพุม่ไม้หน้าป้ายใหญ่ -ลอกผักตบชวาในทะเลสาป -กวาดขยะ – เก็บขยะ – กิ่งไม้ในสวนสมเด็จฯ
ดาวโหลดเอกสาร :
ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติม :เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ลงประกาศเมื่อวันที่ :14-12-2015 10:52:38